Referat Bestyrelsesmøde 20.6.2022

07-07-2022

 

Bestyrelsesmøde mandag d.20.6.2022

(Fremmødte Mona, Malene, Helge, Marie, Heidi, Lene)

 

1). Referant Lene Enghave Jensen

2). Afbud Jeanette

3). Godkendelse af referat... Godkendt

4). Afstemme forveninger med diverse udvalg. Der var lidt for mange løse ender ved sommerfesten. Vi skal  blive bedre til at have helt styr på hvem der laver hvad til de forskellige arragenmenter. Tilmelding skal fremover kun foregå på nettet med og kun med specifikke valg og med betaling med det samme.

5). Elevheste. Vi mangler forsat parter på vores dejlige elevheste. Pt. er Candy og Satana i halvpart. Sine og Krelle er i part i juli. Smeden skal skrive hestens navn på regningen.

Der skal lave kontrakt på alle hestene. 

6). Elevhold. Der er ligger en forespørgelse på et trækkerhold. Dette kunne evt. ligge torsdag i den lille hal. Der skal i gennemsnit være 5 rytter på et hold. Kontrakter på elevhestene skal gennemgåes til næste bestyrelsesmøde. 

7). Status lille ridehal. Aftalen ang. den lille ridehal er at den må bruges mandag til torsdag indenfor åbningstiden. Fredag til søndag 9.00 til 16.00 efter aftale med Gitte. Denne aftale skal drøftes efter sommerferien.

8). Status på hjælper... det fungere godt

9). Økonomi. Ser fornuftig ud. 

10). Fonde. Vi har fået penge fra en fond til at lave bunden på den forreste udendørs bane. Dette kommer de og laver fra "ridebane.dk".

11). Vedligehold af udvendige arealer. 

12). Arbejdsdag. Helge kontakter kriminalforsorgen og baneudvalget.

13). Sommerferieopslag. Heidi laver dette.

14). Næste bestyrelsesmøde er mandag d.29.8 kl.18.00

15). Evt. Vi vil gerne have nogle træstolper i galgen. 

 

Ridelejr d.19-21.8

 

Forhindringsdag lørdag d.13.8 kl.10 til 13.00

 

Tur til Rømø lørdag d.17.9