LIDT HISTORIE OM BEDSTED RIDEKLUB.
 
Bedsted Rideklub startede i 1972.
 
Walter Plotnikof var initiativtager.
 
Han havde været med i Løgumkloster, inden han bosatte sig i Bedsted.
 
Der var 10-12 ryttere, næsten ingen børn, som samledes 1 gang om ugen på Arndrup Mølle, hvor Emmertsen lagde bane til. Walter Plotnikof underviste - kun dressur.
 
I 1973 lejede vi marken bag ved missionshuset, som i dag er Toftevænget. Der var ikke plads til, at vi kunne lave springbane.
 
Den 24.2.1975 mødtes nogle mennesker på bager Petersens Cafe på Kirkegade 7 i Bedsted.
 
Formålet var at få stiftet en rideklub.
 
Vi var en del ridesportsinteresserede i Bedsted og fra kommunens side var der givet udtryk for, at man ville stille den tidligere sportsplads til rådighed til en ridebane. Forud sætningen var dog, at vi dannede en rideklub.
 
Walter Plotnikof havde lavet udkast til love for klubben, som blev gennemgået og vedtaget.
 
Der blev fastsat et kontingent for medlemsskab:
50,00 kr. årligt for voksne
25,00 kr. årligt for juniorer under 18 år
10,00 kr. for passive.
 
Bestyrelsen var på 3 personer:
Formand Walter Plotnikof, Lagervej 2
Kasserer Aage Hansen, Lundbyesvej 8
Sekretær Astrid Pelle, Bjerndrupvej
 
Som suppleant valgtes Benny Erichsen, Bedsted og Egon Møller valgtes til revisor.
 
Det var en hyggelig aften.
 
Vi var enige om, at vi alle skulle tage et nap med, når vi skulle til det praktiske arbejde med etablering af ridebanen.
 
Klubben blev optaget i Løgumkloster -ordningen den 1.11.1975.
 
Vi havde 2 træningsaftner om ugen i sommerhalvåret.
 
I vinterhalvåret søndag eftermiddag, såfremt vejret tillod det.
 
Alt springmateriel blev lavet af klubbens medlemmer og eventuelle forældre.
 
I 1979 havde vi opvisning i forbindelse med byfesten med et publikum på ca. 200 personer.
 
Vi var på det tidspunkt 22 medlemmer i klubben, og det var det første år, vi tog til stævne, - et træningsstævne i Løgumkloster med 13 ryttere. Resultatet var fint, idet vi fik placeringer i samtlige klasser, som vi deltog i.
 
I 1980 afholdt Bedsted Rideklub sit første ridestævne med 36 ryttere i alt.
 
Foruden os selv deltog også ryttere fra Nr. Hostrup Rideklub og Løgum Rideklub. Også der havde vi et publikum på 150 - 200 personer; - det ser vi ikke mere.
 
I 1985 byggede Helmuth Abrahamsen ridehal.
 
Denne har vi haft lejet siden 1989 med kommunalt hallejetilskud.
 
Undervisere har været Gitte Abrahamsen + forskellige til børnehold.
 
Det er en stor fordel, at der kan opstaldes heste i forbindelse med hallen. Det forøger aktiviteterne meget.
 
I 2006 byggede Bedsted Rideklub en ny ridehal som blev indviet den 7. okt. 2006.
 
I forbindelse med dette projekt blev banerne på Visbjergvej solgt til kommunen, og salgssummen blev brugt til etablering af nye baner ved den nye ridehal.
 
Arealet på Sivkrovej er lejet hos Gitte Abrahamsen.
 
Medlemstallet er fra start og til nu steget til 131.
 
Der har i klubbens historie været følgende formænd:
 
Til Fra Navn
1975 1988 Walter Plotnikof
1989 1998 Aage Hansen
1999 1999 Mathias Brodersen
2000 2000 Renate Hansen
2001 2002 Aage Hansen
2003 2004 Lisbeth Møller
2005 2007 Angelika Jensen
2008 2010 Anita Vejrup Nielsen
2011 2011 Carsten Jakobsen
2012 2012 Eva Bork Brodersen
2013 2014 Ib Schmidt
2015 2016 Lene Andersen
2017 2018 Jette Rohden
2018 2020 Pernille Abild Holsøe
2020    Helge Høilund