Referat fra bestyrelsesmøde 20.3.2023

10-12-2023

Referat Bestyrermøde d. 20.03.23

Tilstede
Helge Højlund, Line Jørgensen, Lene Enghave Jensen, Annalise Jensen, Martina Pilz og Nicole
Bruhn

1) Forklaring ang. Heidi
Heidi har valgt at trække sig. Hun ville ikke være en del af den nye arbejdsfordeling.
Lene Enghave Jensen overtager opgaverne.

2) Evt. køb af Herman
Martin har fået et bud på 18.000kr + at han hele Juli må hente ham hjem og bruge ham til
ringridning. Til første August skal han være tilbage på rideskolen. Indtil videre må vi bruge Herman
som elevhest. Martin vender tilbage

3) Rideforløb til elevgruppe over 6 uger
Vi har brug for mere info omkring hvad timerne på rideskolen skal bruges til. Generelt hvad de 6
uger går ud på. Det vi ved nu er at det nok bliver en torsdag formiddag og at de har en lærer med.
Annalise kontakter dem ang. mere info
Dertil mangler vi en underviser. Annalise vil snakke med Gitte omkring det
Vi kan selv sætte priserne på dette forløb.

4) Godkendelse af aktivitetsudvalgsdatoer
Der afventes dato til Dressur Kursus ved Sally, spring kursus ved Klaus og ringridning.
Ang sommerfest er aktivitetsudvalg informeret om at sommerfest skal flyttes en uge frem.
Ellers godkendt

5) Tidspunkt på mødet den 15 April
Vi mødes kl 10 i rytterstuen
Martina møder ikke den dag, da hun har sølvbryllup.

Evt.
- Alle der arbejder med børn under 15 år i klubben, skal aflevere børneattest.
Dvs. Alle fra udvalg som er over 18 år + undervise os dem udefra.
- Det går ikke for godt med tyveri ved slik, derfor kommer der overvågning på, samt oplysende
klistermærker. 
- Et emne vi skal have op er, hvordan afregnet vi Marie med udlæg til springundervisning.